A zase ten Covid…


V posledních dvou letech se zdálo, že jsme Covid pÅ™elstili a že „poražen“ nÄ›kam zalezl. AvÅ¡ak opak je pravdou. Nejen, že nezmizel, ale dokonce opÄ›t zaÄíná pořádnÄ› vystrkovat drápky. No, spíš pařáty. PoÄty nakažených, dle dostupných zdrojů, opÄ›t stoupají, a to jak v USA, ČínÄ› a Indii, tak i v EvropÄ›. A abychom to nemÄ›li tak jednotvárné, tak zaÄíná pÅ™evládat nová varianta viru, a to JN.1. Evropské stÅ™edisko pro kontrolu a prevenci nemocí varuje, že tento kmen viru se zaÄal rozmáhat ve Velké Británii, v Portugalsku, ve Å panÄ›lsku, Francii a na Islandu. A k tomu zdroj z University Buffalo uvádí, že by se tato nejnovÄ›jší varianta mohla stát závažným zdravotním problémem. JN.1 je totiž derivátem BA.2.86 (Äili jedná se o potomka omikronu), a tak existují obavy, že by mohl být jeÅ¡tÄ› víc nakažlivý.

Testování na Covid-19

Příznaky nové varianty koronaviru

JN.1 se projevuje stejnÄ› jako pÅ™edchozí varianty koronaviru, tedy rýmou, bolestí hlavy a svalů, kaÅ¡lem, bolestí v krku, celkovou slabostí a horeÄkou. NovÄ› nakažení pacienti vÅ¡ak také udávají potíže se spánkem a úzkost. Co se údajnÄ› zmírnilo, to je ztráta chuti a Äichu.

Mytí rukou

A jak jsme na tom v ČR?

Ministerstvo zdravotnictví na svých stránkách uvádí denní aktuální pÅ™ehledy nakažených Covidem-19. K datu 6. ledna 2024 je hospitalizováno 540 pacientů s tímto onemocnÄ›ním, na JIP se léÄí 49 nakažených. Z uvedených statistik vyplývá, že probÄ›hlo velmi mnoho reinfekcí, a proto, ani ten, kdo již onemocnÄ›ní Covid-19 prodÄ›lal nebo byl vícekrát oÄkován, není proti nové variantÄ› imunní. Je proto na místÄ› neustále dodržovat pravidla, která už dobÅ™e znáte: dodržování hygieny – pÅ™edevším Äasté mytí rukou, nejlépe antibakteriálními prostÅ™edky; kdo věří v úÄinnost rouÅ¡ky, mÄ›l by ji tam, kde je velká koncentrace lidí (zdravotnická zařízení, supermarkety, lékárny, hromadná doprava), opÄ›t používat. Použitím rouÅ¡ky můžete také zamezit pÅ™enosu sezonních chÅ™ipek a zánÄ›tům horních cest dýchacích.

Že by mÄ›lo být nejlepší ochranou oÄkování, na tom se shodne vÄ›tÅ¡ina odborníků. NÄ›kteří vÅ¡ak zastávají názor, že ÄlovÄ›k by si mÄ›l pÅ™ed další vakcinací nechat zjistit, jak je na tom jeho organismus s protilátkami. Tam, kde jich je dostatek, nemá vakcinace smysl.