Cirkus v politice?


Já si myslím, že v poslední dobÄ› lidé se zajímají opravdu hodnÄ› o politiku. Abych se pÅ™iznala, tak ani nevím, jestli je tohle dobÅ™e, protože když se lidé zajímají o politiku, tak se potom také velice Äasto hádají. Nevím jak vy, ale mÄ› vadí, že když se lidé o nÄ›co zajímají a každý má jiný názor, tak se ihned musí pohádat. Ale proÄ? Co je na tom tak hrozného? ProÄ se lidé musí stále jenom hádat? Tady jde vidÄ›t, že když se lidé neshodnou a tÅ™eba každý má úplnÄ› jiný názor, tak se ihned hádají. Podle mého názoru tohle je Å¡koda. A když se lidé hádají kvůli politice, tak by se o tom nemÄ›li bavit. RadÄ›ji by se lidé nemÄ›li ani dívat na politiku, i když ono to vlastnÄ› nejde, protože když si chcete pustit zprávy, abyste se dozvÄ›dÄ›li nÄ›jaké novinky ze svÄ›ta, tak sedmdesát procent je toho o politice. Já vím, že v poslední dobÄ› je tÅ™eba vÅ¡ude vysoká inflace a nebo se Å™eší politici a také politické strany.

Politika není vždycky ideální.

Tak je logické, že mnoho lidí bude chtít znát také informace právÄ› o politických stranách a nebo o vývoji politické scény. Abych Å™ekla pravdu, tak na další stranu mÄ› tohle docela zajímá, ale zase také musím říct, že mÄ› to už docela dost unavuje. Unavuje mÄ›, jak stále nÄ›kdo se musí v politice hádat. ProÄ tedy z politiky neodejdou? Podle mého názoru, že když se politici v politice hádají, tak my mÄ›li odstoupit a mÄ›li by úplnÄ› odejít. PÅ™ece i politika není žádná šaÅ¡kárna a nebo je?

Jaký máte názor na politiku?

Je politika Å¡aÅ¡kárna? Když ono tam je dost Å¡aÅ¡ků, takže si myslím, že vlastnÄ› ono, když půjdete do cirkusu, tak staÄí jít do politiky a nemusíte ani do cirkusového stanu. Nebo se mýlím? Doufám, že teÄka nikdo nebude naÅ¡tvaný nebo uražený, ale každý má na to svůj názor. Já také nikomu neberu názor na politické názory a politickou scénu. Takže bych také si přála, aby nikdo nebral mi můj názor na politiku. Navíc to sprosté není a navíc když to tak vezmu, tak vlastnÄ› je to pravda. Cirkus je cirkus a cirkus může být i v politice, jenomže mnoho lidí si to tÅ™eba ani neuvÄ›domí a myslí si, že dÄ›lají ve vÅ¡em dobÅ™e.