Proč je dnes bydlení tak drahé


Pokud si chcete pořídit nové bydlení, aÅ¥ už se jedná o rodinný dům, byt Äi stavební pozemek, pak jistÄ› víte, jak drahé nemovitosti jsou. V dneÅ¡ní dobÄ› pak mnohem více, než kdykoliv dříve, a aÄkoliv se růst cen oproti dobÄ› pÅ™ed dvÄ›ma Äi tÅ™emi lety, neznamená to ani náhodou, že se zastavil. Proto jsou stále dražší. To samozÅ™ejmÄ› v lidech vyvolává otázku, zda by nebylo možné je nÄ›jak zlevnit. K tomu ale musíme nejprve porozumÄ›t tomu, proÄ jsou tak vysoké.

 

bydlení v centru města je nejdražší

 

Hlavní roli samozÅ™ejmÄ› hraje zákon nabídky a poptávky. Pokud budou lidé ochotni za své pozemky platit tolik penÄ›z, pak je jejich majitelé budou za takové Äástky nabízet. Byli by pÅ™eci jen hloupí, kdyby to nedÄ›lali. Cílem každého obchodníka je pÅ™eci jen vydÄ›lat co nejvíce penÄ›z, a je jedno, s Äím konkrétnÄ› obchoduje.

 

Dále nesmíme zapomínat, že plocha, na které je možné stavÄ›t, je omezená. Ve skuteÄnosti je mnohem menší, než bychom si mohli myslet. Naprostá vÄ›tÅ¡ina pevniny je totiž z nejrůznÄ›jších důvodů pro výstavbu naprosto nevhodná. Příkladem mohou být vrcholky hor, pouÅ¡tÄ›, zmrzlá tundra a mnohé další. Zapomínat nesmíme ani na to, že je nutné ponechat dostatek plochy pro to, abychom mohli vypÄ›stovat dostatek potravy k tomu, aby nasytila vÅ¡echny lidi. Dále jsou tu nejrůznÄ›jší přírodní parky a jiné památky, kde je výstavba z nejrůznÄ›jších důvodů zakázána.

 

koupě nového domu

 

Svou roli hraje také popularita dané lokality. Čím oblíbenÄ›jší je, tím dražší bude si zde koupit bydlení. To je také důvod, proÄ například malý byt v Praze může stát podstatnÄ› více, než malý rodinný domek nÄ›kde v malé, zapadlé vísce. Pro nás je zkrátka okolí naÅ¡eho bydliÅ¡tÄ› také důležité.

 

V neposlední Å™adÄ› je tu samozÅ™ejmÄ› fakt, že poÄet nemovitostí je znaÄnÄ› omezen. Je to nejen plocha samotná, ale také to, kolik jich je v danou chvíli k prodeji. Není již totiž ani zdaleka tolik, aby staÄilo na vÅ¡echny zájemce, což také žene cenu vzhůru.

 

Co se s tím dá dÄ›lat? PopravdÄ› Å™eÄeno, nic moc, neboÅ¥ naprostá vÄ›tÅ¡ina faktorů je mimo naÅ¡i kontrolu. Zdá se tedy, že se s rostoucí cenou bydlení budeme muset smířit.