Externí předseda pro vaše SVJ

Každý bytový dům, ať už je malý nebo velký, má své sdružení vlastníků, a ti se musí domluvit na důležitých věcech ohledně chodu domu a ohledně případných oprav. Co ale dělat, když předseda nefunguje nebo mu vše dlouho trvá? Co dělat, když dokumenty nejsou v pořádku a máte obavy ze sankcí ze stran úřadů?

Dokumentace v pořádku

Vzhledem k tomu, že je třeba mít v pořádku především revize, a to od plynu až po požární kontroly, je vhodné mít dokumenty v pořádku. Dnes už ovšem existuje možnost, aby byl v čele profesionální předseda svj. Bude odpovídat za všechny důležité věci, a to od technické správy přes ekonomické záležitosti až po celkovou správu nemovitosti, opravy, žádosti o granty, hypotéky atp.

složité dokumenty

Důležitá je také stránka právnické činnosti, účetnictví, kterou profesionální předseda svj zvládne bez problémů a vy tak budete mít dokumentaci v pořádku bez sebemenší starosti. Orientuje se také velmi obratně v zákonech, takže pokud bude třeba cokoli zajistit, upravit stanovy nebo sjednat nějaké pojištění, velký nákup, vše pohlídá.

externí předseda

Samozřejmě bude třeba zajistit také další členy výboru, aby mohlo SVJ fungovat dobře a existovala kontrola celé situace. Dva zástupci tedy budou z řad vašeho společenství a předseda, který nese hlavní odpovědnost a pracuje na dokumentaci, bude externí odborník.

Už žádné starosti se svoláváním schůzí, složité promýšlení a slazování termínů všech majitelů. Externista se postará o svolání zasedání, o jeho řízení, vymyslí veškeré potřebné body k projednání, bude zajišťovat zápis ze schůze a samozřejmě povede příslušnou kartotéku. Zajistí vyúčtování záloh za služby ve společných prostorách, obstará potřebné revize, a samozřejmě také drobné opravy typu prasklá žárovka, nové rohože, náčiní na úklid chodníku před domem atp. Pokud se rozhodnete jako společenství o velké opravě, jako je například nová fasáda domu, pak předseda zajistí vytvoření rozpočtu a také zjistí finanční možnosti, půjčky, možnosti splácení a tak podobně. Vše poté předloží na schůzi ke schválení, respektive hlasování.