Naše zdraví


Myslím si, že je hodnÄ› lidí, kteří si myslí, že zdraví je úplnÄ› samozÅ™ejmé, že každý ÄlovÄ›k vlastnÄ› je zdravý a že zdravý bude nastálo, že když je tÅ™eba nÄ›kdo ve dvaceti letech opravdu zdravý, že bude zdravý i v Å¡edesáti letech. Jenomže tohle není vůbec žádná pravda a ÄlovÄ›k by se na tohle nemÄ›l spoléhat, dokonce i jednadvacetiletý ÄlovÄ›k může být nemocný. SamozÅ™ejmÄ›, že nikomu nepÅ™eji, aby byl nemocný anebo chorý anebo mÄ›l nÄ›jaké problémy se zdravím. Tohle rozhodnÄ› ne. Akorát bych jenom chtÄ›la říct, aby si lidé uvÄ›domili, že zdraví není úplná samozÅ™ejmost.

Zelenina je opravdu základ.

SamozÅ™ejmÄ›, že vy si tÅ™eba můžete také pořídit nÄ›jaké potravinové doplňky anebo vitamíny, abyste mohli podpoÅ™it také svou imunitu. Imunita je také téma samo o sobÄ›. Já dávám hodnÄ› na to, abych mÄ›la zdravý životní styl, abych mÄ›la vyváženou a pestrou stravu a samozÅ™ejmÄ› také zdravý pohyb. I pohyb patří do naÅ¡eho zdraví a také například do mého životního stylu. Můj životní styl by byl opravdu chudý, kdybych nemohla sníst dennÄ› alespoň pÄ›t porcí ovoce a zeleniny a také si pořádnÄ› zasportovat, proto jsem ráda, že mám kolo. A také obÄas jezdím na koleÄkových bruslích.

Oblíbila jsem si ovocné Äaje.

KoleÄkové brusle vytahujeme pouze jenom s kamarádkou, protože koleÄkové brusle mi pÅ™ipomínají kamarádku, která mi je dala právÄ› k narozeninám. A jsem opravdu ráda, že mi kamarádka dala právÄ› k narozeninám koleÄkové brusle. Alespoň takhle jsem díky tomu shodila Å¡est nadbyteÄných kilogramů. Kdyby vás zajímalo, jak tÅ™eba můžete podpoÅ™it své zdraví, tak klidnÄ› jdÄ›te a navÅ¡tivte nÄ›jakého poradce. TÅ™eba výživového poradce anebo klidnÄ› také zajdÄ›te do posilovny, kde by vám nÄ›jaký zkuÅ¡ený trenér Å™ekl, jaké cviky máte dÄ›lat. Pokud tÅ™eba chcete se sebou nÄ›co dÄ›lat. OvÅ¡em si ale dejte pozor, abyste se nepÅ™etížili, protože když potom dÄ›láte nÄ›co až moc a jste unavení, tak i tohle není samozÅ™ejmÄ› zdraví prospěšné. Myslím si, že každý ÄlovÄ›k by mÄ›l v první Å™adÄ› myslete hlavnÄ› na své zdraví.