Písek do filtrace zahradního bazénu vám bude sloužit dvě až tři sezóny

Písek musí mít přesné parametry

Kdybyste proháněli čerpadlem bazénovou vodu skrze písek posbíraný na staveništi, mělo by to tak zanedbatelný efekt, jako kdyby ve filtraci téměř žádný písek nebyl. Podmínkou k úspěšnému provozování filtrace jsou totiž přesně stanovené parametry jednotlivých zrn. V první řadě musí být stejně velké, tedy alespoň v určitém rozmezí. Nejčastěji se jedná o velikost mezi 0,5 mm a 1,2 mm.

písečné duny

Písečná zrnka musí být také velmi ostrá, protože pokud by byly hrany omleté a zakulacené, zvětšily by se tím mezery mezi nimi a filtrace by opět postrádala na účinnosti. Jestliže tedy aplikujete do své bazénové filtrace doporučený písek do filtrace chlorito.cz, zařízení bude spolehlivé a plně funkční. Ovšem pozor – s pískem ve filtraci je to stejné, jako s pískem v přírodě, na říčních dnech. Tam se vlivem vodní eroze neustále zrníčka omílají a časem se zaoblí. Tento proces trvá v bazénové filtraci zhruba dva až tři roky, v závislosti na četnosti užívání bazénu.

písečná poušť

Kam s použitým pískem

Také rádi řešíte ekologická dilema třídění odpadů a jeho ukládání. To je jistě chvályhodné, a podobně se můžete zachovat i v případě písku do filtrace. Jistou možností je vysypat jej do kontejneru s komunálním odpadem, tím se nic nepokazí a spíše naopak to přispěje ke zhutnění skládky, ovšem pouze tehdy, nemíří-li tento odpad do spaloven, tam by byl písek spíše na obtíž. V odborných zdrojích se uvádí, že na skládky putuje zhruba polovina komunálního odpadu, a ve spalovnách skončí přibližně jedna desetina jeho celkového množství.

Naštěstí existuje i mnoho jiných řešení, kam písek vysypat. Můžete jej například využít pro provzdušnění trávníku či záhonu se zeleninou. V zimě se zas hodí jako posypový materiál na chodník a v létě jej mohou užít (pokud je čistý a propláchnutý) děti na pískovišti. Jistou možností je také výsypka pro bosonohý chodník.